25 september t/m 30 oktober 2016

De Noord-Holland Biënnale is een tweejaarlijkse manifestatie die kunst wil verbinden met de Noord-Hollandse samenleving.

Thema dit jaar is Het Wassende Water. Daarmee wordt met veel activiteiten teruggekeken naar de watersnood van 1916 waarbij grote delen van Noord-Holland onder water kwamen te staan en er ook veel slachtoffers te betreuren waren.

Ook het KunstenaarsCentrumBergen besteedt aandacht aan dit gegeven door een tentoonstelling te organiseren waaraan door twintig kunstenaars wordt deelgenomen. Centraal staat de vraag hoe we het water ervaren en beleven, en hoe kunstenaars dat verbeelden.

Deelnemende kunstenaars:
Yvonne Alting – textuele vormen • Carla Ellens – fotograaf • Ad Groot – schilder • Joop Haring – beeldend kunstenaar • Jan van der Haven – beeldhouwer • Anno van der Heide – fotograaf • Michiel Hertroys – schilder • Joop Hollanders – beeldhouwer • Denise Holtkamp – graficus • Sies van Hoorn-Vrasdonk – keramist/fotograaf • Hans Kleinsman – graficus • Bill Kunst – schilder • Dirck Nab – schilder • Ursula Neubauer – graficus • Cees Smit – graficus • Ieke Spiekman – schilder • Theo Steemers – fotograaf • Elly Stolwijk – schilder/tekenaar • Frans Vendel – schilder • Ton Voermans – fotograaf