Tentoonstelling Het Sleutelwerk 2

Kunstenaars ontwikkelen steeds weer nieuwe beeldtaal, wat terug te zien is in de reeks van werken die zij maken. Van tijd tot tijd ontstaat dan werk waarin fundamentele stappen worden gezet – stappen die een opening maken voor een vervolg in níeuw werk: sleutelwerk.

Het formaat van de door de deelnemende kunstenaars
ingezonden werken was aanleiding om de tentoonstelling
in twee delen samen te stellen. Het is allemaal van een zo mooie kwaliteit en veelzijdigheid dat we het de bezoeker niet mogen onthouden. Vinden wij. De opzet is om inkijk te geven in het werkproces van de kunstenaar.

Klik op een afbeelding voor een vergroting