Peter H. Toxopeus

Peter H. Toxopeus heeft een veelzijdige achtergrond. Hij was docent drama, studeerde sociaal-culturele pedagogiek met als specialisatie: kunst- en cultuureducatie.

Al meer dan dertig jaar houdt hij zich bezig met fotografie en sinds vijftien jaar met grafische vormgeving. Zijn werk kent verschillende onder­werpen: landschappen, architectuur, steden, muren, ramen, deuren, bruggen en terrassen. Terugkerende elementen zijn daarin: ritme, structuur, leegte en stilte.

Ook fotografeerde hij (jazz)musici, portretten, boekpresentaties en andere culturele bijeenkomsten. Mensen zien we weinig, maar als hij ze fotografeert dan gebeurt dat meestal en passant. Hij werkt in kleur en zwart-wit. Zijn foto’s ademen vaak een sfeer van verstilling; het zijn herin­neringen die uitnodigen tot een dialoog met de kijker.