Nicolien van Rhijn

Nicolien van Rhijn, neerlandica en dramaturge, was onder meer werkzaam op het gebied van drama en theatertherapie. Ze maakte deel uit van de stichting “Rhijnvis”, die zich richtte op het samengaan van poëzie en muziek. Al sinds haar jeugd vertelt ze verhalen, eerst voor vriendinnen later voor haar kinderen en nu voor volwassenen. Ze werd “meester-verteller” in het verhalenhuis Brandaan in Amsterdam.

verhalen vertellen
op verhaal komen
nieuwsgierig zijn
luisteren

luisteren naar verhalen
van lang gelden
over andere werelden
over mensen
om te herkennen
te lachen
te herinneren

Al eeuwenlang vertellen mensen hoe het leven in elkaar zit .
Ze gebruiken daarvoor volksverhalen
sprookjes of literaire vertellingen .

Elke cultuur kent haar eigen vertellers .

Ontmoet ze en laat u meenemen en verrassen …
een morgen …een middag…een avond lang .