Meine Fernhout

Meine Fernhout  (Velsen, 1946) verliet vlak voor het eindexamen de HBS, werd gitarist bij de Bintangs. Later studeerde hij af in de sociale wetenschappen (Amsterdam/Utrecht 1983) op een kunstsociologisch onderwerp. Zijn werk begon als redacteur beeldende kunst bij het NoordHollands Dagblad en eindigde als directeur van een kunstacademie, thans Breitneracademie.
Hij kwam in 2007 opnieuw in Bergen terecht, dat hij deelt met het Franse platteland. Daar schreef hij zijn eerste roman. Hij schrijft vooral vanuit de fascinatie voor werkelijkheid die schijn blijkt te zijn en schijn die werkelijkheid wordt.

‘De blinde kamer’.
‘De blinde kamer’ (2015) is een verhaal over een man die in Bergen aan Zee een merkwaardige jeugd beleeft. Hij groeit op met zijn moeder in een groot huis, waar zich een kamer bevindt zonder ramen. Daar staat de bibliotheek van zijn grootvader. Later komt hij te werken in het Teylersmuseum in Haarlem. Daar vindt de afsluiting van een congres plaats waar een natuurkundig experiment wordt besproken. Een vrouwelijk onderzoeker is er in geslaagd ‘het licht stil te zetten’. Dat ervaart hij als een stap te ver, want wie het licht stil zet, ‘haalt de adem uit het leven’. Ze ontmoeten elkaar en hij pleit in een toespraak voor een uitbreiding van de natuurkunde, want de streep die men gewoonlijk trekt tussen materie en geest ziet hij als een misverstand. De overmoed van de materialisten om alles tot stof te verklaren irriteert hem mateloos.
Als haar lichaam gevonden wordt in het Spaarne is hij de eerste verdachte. Het verhaal volgt in grote lijn wat hij overdenkt in de cel, wachtend op zijn proces.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de huidige directeur van het Teylersmuseum.
(Voor info klik hier)

‘De stem van het vuur’.
‘De stem van het vuur’ (2018) beschrijft zowel de geschiedenis van het beroemde schilderij ‘Who’s afraid of red, yellow and blue?’ als de lotgevallen van de twee hoofdpersonen. Het verhaal gaat over de betekenis van herstel. Het beroemde doek is twee keer vernield, door een neuroot met een mes en daarna door de restaurator. Ook bij de hoofdpersonen, geliefden, voltrekken zich veranderingen.Bij hem het effect van een hersenoperatie en bij haar het vinden van een eigen verwerking van het doek van Barnett Newman in haar eigen werk.