Martijn Engelbregt

Martijn Engelbregt werd geboren in Den Haag in 1972. Het eerste woord dat hij uitsprak was ‘raar’, hij groeide op in Waarland. In 2014 richtte hij Engelbregt Circus Engelbregt op, een ontregelende verbindingsorganisatie, met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. Circus Engelbregt initiëert en ontwerpt (kunst)projecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Circus Engelbregt schroomt niet te schuren en zoekt vaak bewust de confrontatie op omdat er niet meer wordt gelooft in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij.

Internationaal succes viel hem onder meer ten deel met het Tegenscript, een middel om telemarketeers van repliek te dienen. Het Circus bedacht bijvoorbeeld de Burenwinkel, een mobiele winkel met relatiegeschenken voor buren, zette Rest. in de wereld, een restaurant waar gekookt werd met restjes en onkruid en verspreidde 45.000 bakstenen huis-aan-huis in Leeuwarden om met elkaar een steentje bij te dragen aan GROOT Leeuwarder Monument. Naast deze grote publiek acties is Engelbregt ook op zoek naar het uitnodigen tot (innerlijke) verbinding. De ene keer direct en confronterend (zoals de Eenzaamheidswijzer waarbij mensen worden uitgenodigd hun eenzaamheid te ervaren i.p.v. er van weg te lopen), de andere keer speels en vreugdevol (zoals Skippyballenbak, een bak gevuld met 1.000 skippyballen om volwassenen weer even kind te laten zijn).

Circus Engelbregt ontwikkelde een lijvig kunstproject voor de Tweede Kamer, presenteerde werk in diverse vormen in heel Europa en Los Angeles en exposeerde diverse malen in Tokyo.