Margreet Schouwenaar

Margreet Schouwenaar is dichter, kinderboekenschrijfster en in haar werkzaam leven docente pedagogiek. Zij heeft dertien dichtbundels op haar naam staan, waaronder een verzameld werk en een bloemlezing. De bundel Verlies van Lief (Kleinood & Grootzeer 2014) bestaat uit gedichten bij foto’s die Mariet Lems maakte in leegstaande Ierse huizen. Gedichten om het sterfelijke te bestendigen.

Daarnaast schreef zij 17 kinderboeken.

Van 2009 tot 2018 was Schouwenaar stadsdichter van Alkmaar. In die functie zette zij de Eenzame Uitvaart op en initieerde zij een poezieroute door de Alkmaarse binnenstad.

Schouwenaar geeft lezingen, leest voor op allerlei plekken en geeft schrijflessen op basisscholen.

De wereld bestaat in mij

Verdraagzaamheid: zelfst. naamw.;
de bereidheid van anderen veel
te verdragen
. Ik hoor mijn moeder
lachen. Zij zou zeggen: ‘Ze bedoelen:
we moeten elkaar verder dragen.’

Zij bestaat in mij naast de beelden
van aangeharkte lichamen, de zeis
van de dood in handen van levenden.
Naast het beeld van de zee die een kind
aan land droeg; naast burenangstogen.

Naast mijn vader met een mond die net
zo rap kon bliksemen als huilen. Hij zei:
‘onrecht voedt de vete.’ Hij gaf om goed
en gaf en staat in mij in een wereld
waar hoofden worden geschild als fruit.

De wereld doet mij aan als vraag: wat draag
ik verder? Waar raak ik thuis? Ik kijk naar
de merel, zijn potig lijf, zijn klinkende strijd
om een gebied; hij zingt niet om niet. Hij zingt
om wat een lied kan redden. Zacht zing ook ik.

Verdraagzaamheid: zelfst. naamw.
de bereidheid licht door schaduw
te zingen; te zingen, samen te zingen.

Jolanda Meulendijks, GalerieGerritse, 2019

Margreet Schouwenaar leest voor