Liesbeth van Woerden

Mijn installaties, foto’s, video’s, acties en objecten komen voort uit een fascinatie voor alledaagse verschijnselen. Ik vind het alledaagse vreselijk en intrigerend tegelijk: ondraaglijke alledaagse sleur en het alledaagse als een geruststellend ritueel. Het alledaagse als een basis, kern, een strohalm om je aan vast te klampen in een “globaliserende” wereld, maar ook als een beperkende, fysieke en psychische last. Een alledaagse dat bovendien door de alom aanwezige media wordt geïnfiltreerd. Het alledaagse is overal, altijd en van iedereen; niemand kan er om heen.

In mijn werk probeer ik het mysterie van het “Alledaagse” te vangen en te ontstijgen. Het alledaagse micro niveau (banale voorwerpen, handelingen, gemoedstoestanden, existentiële vragen) en het alledaagse macro niveau (de wereld die via media de privéruimte infiltreert) worden onderworpen aan een onderzoek, waarin onderlinge relaties in beeld, beleving en betekenis onder druk worden gezet. Een streven naar “The Transfiguration of the Commonplace”.

Mijn werk vindt zowel plaats in privé-ruimtes als in het publieke domein.
Materialen en technieken staan niet vast, maar worden geselecteerd op functionaliteit in een beeld.