Jawek Kwakman

Onder nieuwe mediakunst verstaat men in het algemeen de diverse producten voortvloeiend uit kunstpraktijken die zich bedienen van de netwerktechnologie van de late 20e en de vroege 21e eeuw.

Fotografie en videokunst zijn inmiddels tot kunst verheven door het ontstaan van voornoemde nieuwe media. Oudere disciplines kunnen eerst dan tot kunst worden verheven als er een nieuwe discipline verschijnt.

De huidige kunst wereld heeft zich wel aangepast aan de nieuwe media kunst maar is er emotioneel nog ver van verwijderd. Zo is de term nieuwe media een verzamelnaam voor visuele en auditieve opslag, weergave en transmissie van digitale informatie, zoals mobile telefonie, foto, animatie, film, geluid, televisie, internet, en alle meer traditionele disciplines verenigd tot een nieuwe vorm van kunst.

Wat nieuw is aan deze media kunst is de humanisering van de technologie, en de nadruk op interactiviteit, haar filosofische onderzoek van de echte en de virtuele wereld en haar multi-zintuiglijke karakter.

Mijn terrein is computational design het werken met algoritmen die ook de wereld geldhandel bepalen. Computational Design is voor mij een ‘navigatie-instrument’, een kennistool om er de complexiteiten en de schoonheid van de fractale wereld mee te ontsluieren.