Ina Bottelier

(In memoriam)

Mijn vader had een grote klassieke platencollectie waardoor ik al vroeg werd geïnspireerd. Op mijn 11e jaar kreeg ik klassiek gitaarles op de Volks Muziekschool van Annie Claessens, die een Hongaarse achtergrond had en tevens componeerde.

Op dezelfde leeftijd kreeg ik teken en schilder- lessen bij Josef Verheyen in Amsterdam. Hij was een fantastisch schilder, zoon van beroemde toneelspeler Anton Verheyen. Hij was ook operazanger op hoog niveau en heeft gezongen in de Scala van Milaan. Hij was tevens een inspirerende leraar! Ik maakte in deze tijd vele portretten, landschappen en dergelijke in verschillende technieken. De keuze tussen de beeldende kunst en muziek is toch wel een behoorlijke strijd geweest. Beide uitingen zijn heel dierbaar, maar de muziek is als winnaar uit de strijd gekomen.

Rond mijn 19e besloot in Klassiek gitaar te gaan studeren bij Pieter van der Staak aan het Conservatorium te Zwolle. Van der Staak was een zeer creatief gitarist en tevens componist. Een vruchtbare periode met kennisname van hedendaagse muziek, horizon verbredend, toegang tot twaalftoons muziek en de gitaar als sleutel tot vele stijlperiodes uit Europa en Zuid-Amerika. Op mijn 20ste werd ik aangenomen als gitaardocent aan de Muziekschool in Zaandam en werkte daar vele jaren. De behoefte tot componeren was al aanwezig, maar sluimerde nog enigszins.

Na het afronden van de vakopleiding in Zwolle studeerde ik lange tijd bij de eminente gitarist Antonio Peirera Arias, tevens dirigent en contrabassist. Afkomstig uit Uruguay, hoofdleraar gitaar aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij beschikte over een immense repertoirekennis zowel universeel als op het gebied van de gitaarliteratuur. Hij gaf een meesterlijke overdracht in interpretatie, stijlkennis en analyse van de gitaarmuziek. Op het gebied van de gitaartechniek was hij openbarend met een unieke kennis o.a. afkomstig uit Zuid- Amerika en van de beroemde Spaanse gitarist Andrès Segovia wiens leerling hij was geweest. Zijn eigen talenten speelden ook een grote rol. Hij stimuleerde mij tot het componeren.