Helma Kuijper

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag 1997
Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch 2005

Mijn ideeën voor mijn werk ontstaan vanuit mijn zoektocht naar individuele ruimte en begrenzingen. Om deze ideeën gestalte te geven zoek ik een associatieve manier van handelen en materialen. Beelden ontstaan door veranderingen aan te brengen in de oorspronkelijke materialen waarbij zo min mogelijk wordt aangetast maar toch op een andere manier bekeken wordt, los van de oorspronkelijke context.