Hans Landsaat

Geboren in 1935, groeide Hans Landsaat op in Amsterdam-Zuid, dichtbij het prominent aanwezige Olympisch Stadion uit 1928. Het kan niet anders of het bouwwerk aan de rand van de stad moet voor de visueel ingestelde jonge Hans een baken zijn geweest.

Dat verhinderde hem echter niet zijn horizon verder te laten reiken dan de betonnen wanden van de kolos. Het reizen loutert Hans Landsaat. Tot in de jaren tachtig van de 20ste eeuw was het werk van Landsaat enigszins gestileerd en gecontroleerd. Dit veranderde toen Hans het overweldigende Australische landschap ervoer en daarna vrijer is gaan werken en de emoties een grotere plaats in zijn werk kregen, aldus Rob PerrĂ©e (zie “De kunst van de twijfel”).