Ger Dekker

Na 1971 heeft Ger Dekker geen figuratief werk meer gemaakt. Figuratief in de zin van direct ontleend aan het visueel waarneembare. Sinds dat jaar ontwikkelt het beeld zich van een zeker non-figuratief
expressionisme naar een steeds minimale abstracte geometrie. In het werk wordt voortdurend gezocht naar het evenwicht tussen het dionysische en het Apollinische. Zorgvuldig wordt de vorm van het beeld, intuïtief en schertsenderwijs geconstrueerd, waarna laag over laag, toets naast toets, de juiste intensiteit van de kleur en de juiste aard van de verfhuid wordt gezocht.