Frank Porcelijn

Frank Porcelijn maakt sinds een aantal jaren keramische objecten die verwijzen naar de mythische toren van Babel. Het is een toren die een miljoenenstad lijkt te herbergen; een menselijke termietenheuvel die steeds verder uitdijt. Aan het bouwen komt schijnbaar nooit een einde, zomin als aan het streven naar voltooiing. De sculpturen zijn een projectie van een innerlijke, melancholieke levensbeschouwing: verlangen naar het verleden versmelt hier met een optimistisch vertrouwen in de toekomst. Daarmee is Babel allereerst een metafoor voor de scheppende verbeeldingskracht.