Annelies Horden

Opleiding: Nieuwe Akademie te Utrecht

Uitgangspunt in mijn werk is de “schijnbare” schoonheid van de consumptiemaatschappij. Ik verzamel, groepeer en sorteer afvalmaterialen. De regelmaat, structuur, herhaling, eenvoud en hoeveelheid van het afvalmateriaal zijn van essentieel belang. Eindeloos experimenteren, met minder steeds meer kunnen. Door de werkelijkheid te versimpelen voeg ik er meer aan toe. De objecten en/of installaties laten ieder op eigen wijze de “schoonheid” van afvalmaterialen zien. Ik manipuleer het leven van alle dag en maak zichtbaar, waar anders aan voorbij gegaan wordt. Op deze manier leg ik de “schijnbare” schoonheid van onze consumptiemaatschappij vast.