Angeline Lips

“Een schilderij is een stilstaand beeld, maar ik wil graag beweging, trilling. Niet door de wilde bewegingen van een expressief verfgebruik maar door associaties en disassociaties, door de illusie van stevigheid die zo weer uit elkaar kan vallen.”

Angeline Lips ontwikkelt haar werk met behulp van beelden die ze vindt in haar omgeving en op reizen. Het zijn gevonden, geselecteerde beelden die herinneringen en persoonlijke ervaringen oproepen door hun voorstelling, hun kleur en hun licht.

Ze zet een werkstuk in eerste instantie op naar de visuele realiteit en gaat deze vervolgens voorbij in een andere laag, een andere structuur, een ander perspectief. Ze creëert een nieuwe werkelijkheid die recht doet aan haar herinnerde beleving. Dit leidt tot een vorm van abstractie die de materiële werkelijkheid relativeert en de menselijke beleving van ruimte, tijd en stilte terughaalt.

De tekeningen van Angeline Lips ontstaan door ervaringen, dromen, associaties direct van binnen uit. Ze komen vaak rechtstreeks, in één keer op papier. Sommige tekeningen komen tot stand dankzij de taal. Zo kan één gedicht vele beelden oproepen. In 2007 en 2009 kwamen de cassettes uit van respectievelijk Jan Arends en Herman de Coninck. Iedere cassette bevat 7 zeefdrukken van haar hand bij de gedichten van voornoemde dichters.