19 juni t/m 18 september 2016

Constant was prominent lid van het eerste uur van het KCB.
Het Cobra Museum en het Gemeentemuseum Den Haag houden een grote expositie over zijn werk – een heel omvangrijk en divers oeuvre. In dat kader hebben kunstenaars van het KCB op zeer uiteenlopende wijze gereageerd op zijn werk. Met name op een belangrijke zinsnede uit zijn Manifest: Een schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens, of dat alles tezamen. En dat tegen de achtergrond van zijn maatschappijkritische houding en de behoefte alle kunsten te verenigen.

‘Het werk van de experimentele kunstenaar was een spiegelbeeld van de veranderingen die zich in de voorafgaande jaren in de schoonheidsbeleving hadden voltrokken. De steeds snellere aanvaarding van de antistijlen waarin zij hadden gewerkt, had geleid tot een grillige ontwikkeling in de recente geschiedenis van de kunst’, schrijft Constant in 1965 in het artikel De dialectiek van het experiment.Uit de inzendingen blijkt dat het een intrigerend en veelzijdig onderwerp is. Er werden eigen interpretaties gegeven aan het spraakmakende New Babylon van Constant. Niet alleen in vormentaal maar ook inhoudelijk en ideologisch. Bovengenoemde zin lijkt te verwijzen naar de alledaagsheid der dingen, soms heftig, een andere keer vol kleine emoties. Beide vinden we terug in de reacties. Het ‘colorisme’ uit zijn Cobra-periode nodigde uit tot verdieping en intensivering van het kleurgebruik en in tegenstelling daarmee ook tot hard contrasterende zwart/wit prenten.

Tijdens de opening vindt om 17:00 uur in de tuin van KRANENBURGH, Culturele Buitenplaats in Bergen, een speciale performance plaats van ‘The Artsisters’.

The Artsisters bestaan uit de gezusters Ingerid Opstelten en Karen Opstelten. Als rode draad door hun autonome carrière hebben zij regelmatig samengewerkt in projecten en performances. Hierbij maken zij dankbaar gebruik van de enorme verschillen in aanpak en denkwijze van beider kunstenaarschap gecombineerd met de vertrouwdheid van een gedeelde familieband.

Deelnemende kunstenaars:
Simon Bos • Elly Stolwijk • Noor Sternheim • Malou Nahuys • Kees de Kort • Aad Hoetjes • Marianne Duif • John Ory • Hans van Marwijk • Joop Haring • Gerda Schimmel • Theresa Ferket • Joke Burgman • Noam Ben-Jacov • Henk Padt • Kees Admiraal • Allard Kaai • Jawek Kwakman • Gerda Kruimer • Dorrit Klomp • Madeleine Leddy • Frank Porcelijn • Karen Opstelten • Annelies Horden • Ludo Winkelman • José van Tubergen •