klik op de afbeelding voor meer informatie

TENTOONSTELLING

AUTONOMIE EN ENGAGEMENT

24 maart  t/m  19 mei 2019

Bij het uiten en vormgeven van persoonlijke denkbeelden ontwikkelen kunstenaars hun eigen beeldende taal. Zij willen hun eigen standpunt tonen en zich daarbij niet gebonden voelen aan stijlen of stromingen. Voor de wijze waarop zij dat willen doen, worden inhoudelijke en formele middelen toegepast en gecombineerd, en de grenzen van de disciplines soms overschreden. De activiteiten van de kunstenaar bestaan daarbij uit reflectie op het eigen werk en ook de ontwikkeling daarvan. Dit resulteert idealiter in een voortdurende vernieuwing van het oeuvre.
In Autonomie en Engagement ligt de nadruk niet alleen op het product maar ook op het genoemde werkproces.
De tentoonstelling, die te zien is in de expositieruimte van het KCB op de eerste verdieping van Kranenburgh, loopt t/m 19 mei. Opening zondag 24 maart 17:00

ACTIVITEITEN LEDEN

 

 

stuur een mail o.v.v. activiteiten leden
info@kunstenaarscentrumbergen.nl

 

 

 

KUNSTENAARSCENTRUM
BERGEN


tentoonstelling in Kranenburgh
KUNST EEN VEELKOPPIGE DRAAK
KCB 70 jaar  –  1947-2017

 

KunstenaarsCentrumBergen | KCB
is een stichting voor beroepskunstenaars in het schildersdorp Bergen. De stichting biedt een podium aan beeldend kunstenaars die in Bergen wonen, werken of er een bijzondere band mee hebben. Het KCB heeft naast werkende leden (kunstenaars-leden) ook kunstlievende leden en donateurs.

Het KCB werd in 1947 opgericht door een aantal notabelen, de journalist Dirk Klomp, oud-gemeentearchitect Jan Hendrik Roggeveen en burgemeester Willem Huygens en door een aantal  kunstenaars, Constant Nieuwenhuys, Adriaan Roland Holst en Charley Toorop. Tot de bekendste oud-leden behoren, naast de oprichters, onder anderen Jan Sluijters, Jaap Mooy, Lucebert en Simeon ten Holt.

Het KCB organiseert het gehele jaar wisselende tentoonstellingen voor zijn leden en gasten en telt zo’n 180 leden. Vanaf het begin vertegenwoordigen de leden allerlei disciplines. Er zijn schilders, componisten, schrijvers, muzikanten, theatermakers, tekenaars, fotografen, beeldhouwers en keramisten. Ook heeft het KCB literaire bundels en elpees uitgebracht.