klik op de afbeelding voor meer informatie

 

TENTOONSTELLING

betekend

DE OPENING EN DE TENTOONSTELLING WORDEN UITGESTELD TOT EEN NADER TE BEPALEN DATUM

 

15 MAART – 10 MEI 2020

In deze tentoonstelling staat tekenen centraal – in zowel woord als beeld, en in de meest uiteenlopende vormen. Maar ja, tekenen, wat verstaan we daaronder… De zeventien aan Betekend deelnemende kunstenaars, van wie u op de volgende pagina’s een portret vindt, hebben allemaal zo hun eigen opvatting hierover. En die laten zij zien in onze expositieruimte op de eerste verdieping van de villa van Kranenburgh.

DEELNEMENDE KUNSTENAARS

Gretha Aerts | Femmie Duiven | Marcus van Hoorn | Allard Kaai | Anneke Klein | Gerda Kruimer | Theo Olthuis | Simon Oud | Frank Porcelijn | Carla Rump | Ieke Spiekman | Elly Stolwijk| Liesbet Tol | Babette Treumann | José van Tubergen | Marli Turion | Sies Vrasdonk

 

Dit zijn alle deelnemende kunstenaars

VIRTUEEL KCB 

– IN CORONATIJD

 

Marcus van Hoorn filmt de KCB tentoonsttelling in leeg Kranenburgh 30 maart 2020

klik op de foto voor meer info op Facebook van KCB

 

 

SOCIËTEIT

Elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van kwart over vijf tot half acht soos in de foyer van Kranenburgh. Elkaar weer ontmoeten en genieten van de meegebrachte hapjes en met altijd als middelpunt een kunstenaar die een presentatie van zijn/haar werk geeft.

  • 24 april –  Herman den Otter, meubelmaker
  • 29 mei –  Piep van Sante, schilder
  • 26 juni – afsluiting van het sociëteitsjaar met muziek

 

KUNSTENAARSCENTRUM
BERGEN

 

KunstenaarsCentrumBergen | KCB is een stichting voor beroepskunstenaars in het schildersdorp Bergen. De stichting biedt een podium aan beeldend kunstenaars die een bijzondere band met Bergen of de omgeving van Bergen hebben. Het is echter geen verplichting in Bergen of omgeving te wonen of te werken. Het KCB heeft naast werkende leden (kunstenaars-leden) ook kunstlievende leden en donateurs.

Het KCB organiseert het gehele jaar wisselende tentoonstellingen voor zijn leden en gasten en telt zo’n 180 leden. Vanaf het begin vertegenwoordigen de leden allerlei disciplines. Er zijn schilders, componisten, schrijvers, muzikanten, theatermakers, tekenaars, fotografen, beeldhouwers en keramisten. Ook heeft het KCB literaire bundels en elpees uitgebracht.

Het KCB, met veel idealisme door een groep gelijkgestemde Bergenaren in 1947 opgericht, onder meer door de journalist Dirk Klomp, oud-gemeentearchitect Jan Hendrik Roggeveen en burgemeester Willem Huygens en door een aantal  kunstenaars, Constant Nieuwenhuys, Adriaan Roland Holst en Charley Toorop. Tot de bekendste oud-leden behoren, naast de oprichters, Jan Sluijters, Jaap Mooy, Lucebert en Simeon ten Holt. Het KCB biedt een huis aan beoefenaars van veel disciplines: beelden kunstenaars, schrijvers, componisten, podiumkunstenaars, zangers, dichters, fotografen. In de statuten van het KCB staat dan ook als belangrijk doel vermeld het bevorderen en beschermen van de kunst.

Hierdoor komt het dat het KCB de moeder van vele initiatieven is en is geweest op het gebied van de kunsten in de gemeente Bergen. Enkele data: in 1965 werd de Stichting Noordhollands Kunstcentrum (NHKC) opgericht met in de statuten dezelfde doelstelling als het KCB en werd Plein 7 gekocht. Het KCB zorgde voor het beginkapitaal en de hypotheek en het NHKC ging het gebouw beheren. In 1979 werd de stichting Kunstuitleen eveneens door het KCB opgericht. De stichting kreeg een plaats in de inmiddels vrijgekomen ruimte in de kelderverdieping. Rond die tijd begon het NHKC aan collectievorming door aankopen en opdrachten, vooral geïnitieerd door Kees den Tex en David Kouwenaar. In 1993 werd museum Kranenburgh opgericht, wederom op initiatief van werkende leden. Toen in 2013 het vernieuwde Kranenburgh geopend kon worden was dat mede te danken aan de substantiële financiële bijdrage van het KCB door de verkoop van de eigen ruimte op het Plein. Zonder die bijdrage was het zeer de vraag geweest of er überhaupt een nieuw museum gerealiseerd had kunnen worden.

Het is dan ook in het licht van deze geschiedenis dat het bestuur aan de leden en donateurs vraagt om na te denken over onze toekomst. Bent u van mening dat de moeder van alle initiatieven, het KCB, er bekaaid vanaf gekomen is? Bent u tevreden met de huidige gang van zaken in Kranenburgh? Heeft u ideeën over hoe het KCB alle disciplines genoeg aan bod kan laten komen? Beantwoordt het KCB nog aan haar doelstelling? Kortom, hoe ziet u de toekomst van de stichting KCB als medebewoner van de villa van Kranenburgh, de Culturele Buitenplaats in Bergen? Het bestuur verneemt het graag tijdens de komende Algemene Ledenvergadering.

Er is geen enkel vooroordeel dat uiteindelijk niet door de kunst overwonnen wordt. (André Gide)


tentoonstelling in Kranenburgh
KUNST EEN VEELKOPPIGE DRAAK
KCB 70 jaar  –  1947-2017